వెబ్ సైటులో మోడల్ పేపర్లు TS: SSC 2020-21 వార్షిక పరీక్షలకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్లను స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ వెబ్ సైటులో ఉంచారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒకే పేపర్ చొప్పున పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా.. దీనికి అనుగుణంగా మోడల్ పేపర్లను రూపొందించారు. ఈ మోడల్ పేపర్లను SCERT.TELANGANA.GOV.IN నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు - Jobnews

Breaking

Sunday, 14 February 2021

వెబ్ సైటులో మోడల్ పేపర్లు TS: SSC 2020-21 వార్షిక పరీక్షలకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్లను స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ వెబ్ సైటులో ఉంచారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒకే పేపర్ చొప్పున పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా.. దీనికి అనుగుణంగా మోడల్ పేపర్లను రూపొందించారు. ఈ మోడల్ పేపర్లను SCERT.TELANGANA.GOV.IN నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

 వెబ్ సైటులో మోడల్ పేపర్లుతెలంగాణ రాష్ట్ర SSC 2020-21 వార్షిక పరీక్షలకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్లను స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ వెబ్ సైటులో ఉంచారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒకే పేపర్ చొప్పున పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా.. దీనికి అనుగుణంగా మోడల్ పేపర్లను రూపొందించారు. ఈ మోడల్


పేపర్లను SCERT.TELANGANA.GOV.IN నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

No comments:

Post a Comment

please do not enter any spam link in the coment box.