ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - Jobnews

Breaking

Wednesday, 4 December 2019

ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల

ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.  


పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల
తేదీ
సబ్జెక్టు
సమయం
మార్చి 23
ప్రథమ భాష పేపర్ -1 (గ్రూప్-ఏ)
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ప్రథమ భాష పేపర్ -1 (కాంపోజిట్ కోర్సు)
9:30 నుంచి 12:45 వరకు
మార్చి 24
ప్రథమ భాష పేపర్-2 (గ్రూప్-ఏ)
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ప్రథమ భాష పేపర్-2 (కాంపోజిట్ కోర్సు)
9:30 నుంచి 11.15 వరకు
ఓఎస్సెస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ -1
(సంస్కృతం, అరబిక్, పర్షియన్)
9:30 నుంచి 12:45 వరకు
మార్చి 26
ద్వితీయ భాష
9:30 నుంచి 12:45 వరకు
మార్చి 27
ఇంగ్లిష్ పేపర్ -1
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
మార్చి 28
ఇంగ్లిష్ పేపర్ -2
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
మార్చి 30
గణితం పేపర్ -1
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
మార్చి 31
గణితం పేపర్ -2
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ఏప్రిల్ 1
జనరల్ సైన్స్ పేపర్ -1
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ఏప్రిల్ 3
జనరల్ సైన్స్ పేపర్ -2
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ఏప్రిల్ 4
సోషల్ స్టడీస్ పేపర్ -1
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ఏప్రిల్ 6
సోషల్ స్టడీస్ పేపర్ -2
9:30 నుంచి 12:15 వరకు
ఏప్రిల్ 7
ఓఎస్సెస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ -2
(సంస్కృతం, అరబిక్, పర్షియన్)
9:30 నుంచి 12:45 వరకు
ఏప్రిల్ 8
ఎస్సెస్సీ ఒకేషనల్ కోర్సు (థియరీ)
9:30 నుంచి 11:30 వరకు

No comments:

Post a Comment

please do not enter any spam link in the coment box.