వాడు కార్యదర్శుల నియామక షెడ్యూల్ - Jobnews

Breaking

Sunday, 21 July 2019

వాడు కార్యదర్శుల నియామక షెడ్యూల్

వాడు కార్యదర్శుల నియామక షెడ్యూల్
నోటిఫికేషన్.                                    జూలై 22

దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఆఖరి తేదీ.        ఆగస్టు 15

పరీక్షల నిర్వహణ                  ఆగస్టు 16 నుంచి సెప్టెంబర్ 15

సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన                   సెప్టెంబర్ 16 నుండి 18

ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా.     సెప్టెంబర్ 20

బాలుడు కార్యదర్శులుగా.         సెప్టెంబర్ 23 నుంచి 28
 ఎంపికైన వారికి శిక్షణ

నగరాలు ,పట్టణాల్లో వాడు
కార్యదర్శుల                               సెప్టెంబర్ 30
 కేటాయింపు

వార్డు డు కార్యదర్శి.             అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 16
 బాధ్యతలు ప్రాక్టికల్
విషయాలపై శిక్షణ
                                             

No comments:

Post a Comment

please do not enter any spam link in the coment box.